Lancaster Lincoln được thiết kế đồng bộ và đơn điệu tất cả các căn tại Lancaster Lincoln đề đón được gió và ánh sáng tự nhiên. Mặt bằng được thiết kế thông thoáng, một tầng có tới 5 thang máy, với mật độ căn trên tầng thất nhất 2 căn/tầng, cao nhất 15 căn/tầng.

Mặt bằng Lancaster Lincoln tầng 8

 

Mặt bằng Lancaster Lincoln tầng 9 – 19

Mặt bằng Lancaster Lincoln tầng 20 – 29

Mặt bằng Lancaster Lincoln tầng 30

Mặt bằng Lancaster Lincoln tầng 31 – 34

Mặt bằng Lancaster Lincoln tầng 35

Mặt bằng Lancaster Lincoln tầng 36 – 37