Mặt bằng tổng thể dự án The Sun Avenue

Mặt bằng tổng thể The Sun Avenue tháp 1 đến 5

Mặt bằng điển hình căn hộ The Sun Avenue tháp 1 đến 5

Mặt bằng tổng thể dự án The Sun Avenue tháp 6, 7

Mặt bằng điển hình căn hộ The Sun Avenue tháp 6, 7

Mặt bằng tổng thể officetel The Sun Avenue