Sản phẩm đặc khu Phú Quốc

2 tỷ Đất nền Phú Quốc
25 tỷ Đất nền Phú Quốc
10 tỷ Sản phẩm đặc khu Phú Quốc
10->15 tỷ Sản phẩm đặc khu Phú Quốc
95 tỷ Biệt thự phú quốc
15 tỷ Biệt thự phú quốc