Sản phẩm đặc khu Phú Quốc

3.6 Tỷ Condotel Phú Quốc
2,7 tỷ Condotel Phú Quốc
54 tỷ Sản phẩm đặc khu Phú Quốc
15.9 tỷ Biệt thự phú quốc
13.9 tỷ Biệt thự phú quốc
12.5 tỷ Sản phẩm đặc khu Phú Quốc