Xã Cửa cạn

6tr/m2 Đất nền Phú Quốc
4.5 Tỷ Đất nền Phú Quốc
22.7 tỷ Đất nền Phú Quốc
14 tỷ Đất nền Phú Quốc